Webbanmälan till Centrina Lindholmen årskurs 6-9
Elevens förnamn*
Elevens efternamn*
Personnummer
(ÅÅÅÅMMDD-nnnn)*Vårdnadshavare 1 - förnamn och efternamn*
Adress*
Postnummer*
Ort*
Telefon hem*
Mobil telefon
Telefon arbete
Epost adress*
har ingen epostadress


Vårdnadshavare 2 - förnamn och efternamn
Adress                                                   
Postnummer
Ort
Telefon hem
Mobil telefon
Telefon arbete
Epost adress


Önskad skolstart (år) *      Årskurs
Nuvarande skola
Stadsdel/Kommun*
finns inte med i listan
Annat modersmål än svenska
Syskon som går eller har gått på skolan
Syskonets namn
Fälten markerade med * är obligatoriska.

OBS: När anmälan är gjord skickas automatiskt ett bekräftelsemail på att anmälan är registrerad till dig. Detta är ditt kvitto på att din anmälan är mottagen. Om du inte fått ett sådant bekräftelsemail måste du kontakta info@centrina.se.
(Kolla gärna först så att inte bekräftelsemailet hamnat i din Skräppost.)